VCD (VAG COM) – Nozioni di base di codifica

VCDS - la diagnosi e la regolazione dei veicoli è necessario- VCDS HEX + CAN cavo di interfaccia USB- Notebook, netbook perfettamente dimensioni- di sistema di Windows (Windows 7 fa nessun proble[...]

November 12, 2017

[Jak] Starsze modele – RNS 510 Firmware Update FW5238

Chcę wyjaśnić w tym artykule jeszcze raz, krok po kroku, jak pan starego RNS 510 (Indeks A, B) będzie zaktualizować firmware 5238 w celu korzystania z zalet. Dla obecnych wersjach FW nie są interpreto[...]

November 12, 2017

VCDS (VAG COM) – podstawy kodowania

VCDS - diagnoza i dostosowanie pojazdów trzeba- VCDS HEX + CAN kabel interfejsu USB- Notebook, netbook doskonale wielkości- Systemu Windows (Windows 7 sprawia, że ​​bez problemu) Uwaga: Istniej[...]

November 12, 2017

[Jak] Starší RNS 510 modely – Firmware Update FW5238

Chci vysvětlit, v tomto článku znovu, krok za krokem, jak si své staré RNS 510 (index A, B) bude aktualizovat firmware 5238 s cílem těžit z výhod. Pro aktuální verze FW nejsou interpretovány pro starš[...]

November 12, 2017