החוויה שלי “SONAX ProfiLine זכוכית פולני”

לאחרונה ראינו כמה דיווחים מן פולנית זכוכית Sonax ברשת ומה שראיתי עד סקרנותי עורר למוצר ולנסות לראות אם זה עובד כל כך wirkich  בשביל זה אני צריך אז פולני זכוכית Sonax מודאגת ואת הרפידות הרגישו המתאי[...]

November 12, 2017

My experience to “SONAX ProfiLine Glass Polish”

have recently seen some reports from the Sonax glass polish on the net and what I've seen so my curiosity aroused to the product and try to see if it works so wirkich  For that I have then the Sona[...]

November 12, 2017

코닉 세그 Agera의 RS : 가장 빠른 자동차 거리 법률; 비디오 – 부가티? Agera는 새로운 속도 왕입니다!

세 개의 숫자는 부가티 베이론 447kmh의 7 년 규칙을 종료합니다. 이 최고 속도는 세계에서 코닉 세그 Agera의 RS에 공식적으로 가장 빠른 차를 만든다.코닉 세그 Agera의 RS는 세계에서 가장 빠른 길 차입니다. 이 개 기록 시도에 447.24의 km / h의 평균으로 그는 정상에서 약 431kmh 빠른 부가티 변위 [...]

November 12, 2017