Instruktioner – Återställ Inspektion Opel Astra H

Återställ Kontroll - Instruktioner   1. Tändnings OFF2. Tryck på återställningsknappen, visar displayen avstånd / resan mot3. Tryck på återställningsknappen intryckt i cirka 3 sekunder visas serv[...]

November 12, 2017

Ohjeet – Reset Tarkastus Opel Astra H

Reset Tarkastus - Ohjeet   1. Sytytys OFF2. Paina nollauspainiketta, näytölle ilmestyy etäisyyksien / matkan laskuri3. Paina nollauspainiketta ja pidä noin 3 sekunnin ajan näkyy huoltovälin näytt[...]

November 12, 2017