Ohjeet – Reset Tarkastus Opel Astra H

Reset Tarkastus - Ohjeet   1. Sytytys OFF2. Paina nollauspainiketta, näytölle ilmestyy etäisyyksien / matkan laskuri3. Paina nollauspainiketta ja pidä noin 3 sekunnin ajan näkyy huoltovälin näyt[...]

November 12, 2017

Instruktion – Nulstil Inspektion Opel Astra H

Nulstil Inspektion - Vejledning   1. Tænding OFF2. Tryk på reset-knappen, viser displayet den afstande / triptæller til3. Tryk på reset-knappen og hold i ca. 3 sekunder vises serviceintervallet [...]

November 12, 2017