Instrukce – reset inspekce Opel Astra H

Resetovat inspekce - Instrukce   1. Při vypnutém zapalování2. Stiskněte tlačítko reset, na displeji se zobrazí počítadlo vzdálenosti / cesta do3. Stiskněte tlačítko reset a podržte po dobu 3 sek[...]

November 12, 2017

Instructies – Reset Inspectie Opel Astra H

Reset Inspectie - Instructies   1. Ignition OFF2. Druk op de reset-knop, het display toont de afstanden / dagteller naar3. Druk de resetknop ingedrukt gedurende 3 seconden wordt het onderhoudsin[...]

November 12, 2017